Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi tuyệt vời nhất.

 • Special Member

  Mua 5 năm tặng 2 năm miễn phí Tặng thêm 10 buổi tập luyện với HLV chuyên nghiệp Thẻ Vip tại các CLB của Life Fitness & Yoga Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

 • Diamond Member

  Mua 4 năm tặng 1 năm 6 tháng miễn phí Tăng thêm 8 buổi với HLV chuyên nghiệp Thẻ Vip tại các CLB của Life Fitness & Yoga Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

  Diamond Member

 • Platinum Member

  Mua 4 năm tặng 1 năm 6 tháng miễn phí Tặng thêm 8 buổi với HLV chuyên nghiệp Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

 • Gold Member

  Mua 3 năm tặng 1 năm miễn phí Tặng thêm 6 buổi với HLV chuyên nghiệp Quà tặng thể thao siêu chất Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

  Gold Member

 • STM

  Mua 1 năm tặng 6 tháng Tặng thêm 2 buổi tập với HLV chuyên nghiệp Quà tặng thể thao siêu chất

Các gói PT cá nhân của Life Fitness & Yoga

Gói cơ bản

Kickfit Boxing

Multiple Pack

Dynamic Stretching

HÃY CHIA SẺ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

 • Family Forever

  Mua 5 năm tặng 2 năm Tặng 10 buổi tập luyện với HLV chuyên nghiệp. Thẻ vip tại các CLB của Life Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

 • Diamond Family

  Mua 3 năm tặng 1 năm Tặng 6 buổi tập với HLV chuyên nghiệp Thẻ vip tại các CLB của Life Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

  Diamond Family

 • Platinum Family

  Mua 2 năm tặng 9 tháng Tặng 4 buổi tập với HLV chuyên nghiệp Thẻ vip tại các CLB của Life Bảo lưu tối đa 50% thời hạn

 • Gold Family

  Mua 1 năm tặng 6 tháng Tặng 2 buổi tập với HLV chuyên nghiệp Quà thể thao siêu chất

  Gold Family

 • Happy Family

  Mua 6 tháng tặng 3 tháng Tặng 1 buổi tập với HLV chuyên nghiệp Quà thể thao siêu chất

 • Funny Family

  Mua 3 tháng tặng 1 tháng

  Funny Family

 • Start Family

  mua 1 tháng tặng 1 tuần