GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi tập trung vào khách hàng “Vì khách hàng thành công thì chúng ta thành công”. Chúng tôi kiên trì “Nỗ lực hết mình, cố gắng không ngừng, luôn vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc”. Chúng tôi hợp tác để hoàn thành mục tiêu chung “Tạo sức mạnh tập thể để hoàn thành mọi mục tiêu. Chúng tôi phát triển bản thân để cùng phát triển với tổ chức.Chúng tôi tạo ra sự khác biệt để tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu cung cấp giải pháp toàn diện về dịch vụ tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe tốt nhất, dễ tiếp cận nhất.

SỨ MỆNH

Tại Life Fitness & Yoga, chúng tôi nỗ lực làm mới cuộc sống, truyền cảm hứng tập luyện chăm sóc sức khỏe, tạo giá trị và tạo ra sự khác biệt.

MỤC TIÊU

Công ty tồn tại là để đóng góp vào sự phát triển thể chất và tinh thần cho cộng đồng. Năm 2024 sẽ phát triển 10 chi nhánh Life Fitness & Yoga khắp cả nước.